Välkommen till PeOVA Utbildningar AB

Vatten är en förutsättning för allt liv. Vi i Sverige är lyckligt lottade då tillgången på vatten är större än efterfrågan – men så är det inte om vi betraktar jorden som helhet.

Kunskap är makt har någon sagt och det stämmer väldigt bra in när det handlar om just vatten. Visste du förresten att det har varit och pågår krig om vattentillgångarna, att en miljard människor går mer än 6 timmar om dagen för att få hem sitt vatten eller att vattenburna sjukdomar dödar ett barn var åttonde sekund. Tillgången på vatten och vattnets kvalitet kommer att vara en ödesfråga för både oss och kommande generationer.

Mobil utbildningsplattformpeova_responsiv

PeOVAs webbaserade utbildningsplattform är 100% responsiv vilket innebär att hemsidan automatiskt identifierar vilken enhet du som användare använder, d.v.s. mobiltelefon, surfplatta eller dator, och anpassar utseendet därefter. Allt för att du ska kunna utbilda dig när och var det passar just dig!

Logga in

 

E-postadress
Lösenord

» Har du glömt ditt lösenord?

Kurser

Distributionsnät

Detta kursmaterial ingår som en del av den kurs som handlar om hygien i samband produktion och distribution av dricksvatten. Kursen vänder sig till egen personal eller entreprenörer som arbetar på uppdrag av ansvarig verksamhetsutövare i distributionsanläggningen.

Syftet med kursen är att ge den personal som skall arbeta i distributionsanläggningen teoretiska och praktiska kunskaper inom livsmedelshygien så att de som ansvarar för produktion och tillhandahållande förser användarna/konsumenterna med ett dricksvatten som är säkert – dvs. ”Hälsosamt och Rent”.

Köp kurs

Vattenverk

Kursen har som övergripande mål att öka förståelsen för nödvändigheten av att arbeta efter goda hygienrutiner i samband med vattenverksarbete så att dricksvattnet som slutligen når människorna är hälsosamt och rent. Vi kallar dessa rutiner för vår körskolebok.

En viktig del i detta arbete är att se helheten, d.v.s. från råvattentäkt till kran och att arbeta på ett sätt som är förebyggande så att rutinerna minimerar risken för störningar och ohälsa. Till skillnad mot andra livsmedel så har man här ingen möjlighet att välja.

Köp kurs
No comments yet.

Kommentera